27 Eylül 2008 Cumartesi

Özel ders Almak

Özel ders hangi konuda olursa olsun ister matematik özel dersi, ister fizik özel dersi, ister öss özel dersi olsun temel olan şey öğrenciler ile öğretmen arasındaki ilişkidir. Her ne kadar özel ders birebir bir eğitim şekli olsada ders veren öğretmeninde kişisel yetenekleri çok önemlidir. İletişim çok önemlidir öğrenciyi anlamalı ona göre dersi anlatmalı, öğrencinin neyi anlayıp neyi anlamadığını bilmeli. Bunlar dışında öğrenme potansiyeli öğrenciden öğrenciye çok farklılık gösteren bir olğudur. Ama birebir özel ders esnasında bunun önemi en aza inmelidir. Çünkü iletişim özel ders veren hoca ile öğrenci arasında bir bağ gibidir bu bağ dersin anlaşılmasında, öğrenmenin çok artmasında çok etkilidir. Dikkat edilmesi gereken konu dersi verecek kişinin dersi bilmesi kadar insanlarla dolayısıyla öğrenci ile kurduğu iletişimdir. Eğer çok başarılı bir hoca olsa bile her öğrenci ile iletişim kuramayabilir. Bu nokta öğretmen seçimi öğrenciye düşmektedir. Tabiki öğrencinin veliside bu konuda yorum yapma hakkına sahip olmalıdır.

MAtematik, fizik, kimya, öss, lise ve ilkokul dersleri, sbs, türkçe, biyoloji, tarih, coğrafya gibi bir çok dersi özel ders olarak özel öğretmenden birebir almanızda sakınca yoktur. TErsine eğitim ve öğretimi kesinlikle hızlandırmış olacaksınız. Özel dersin sınırlamasını öğrenciyi tembelliğe götürmediği sürece yapmanıza gerek yoktur.

26 Eylül 2008 Cuma

Neden Özel Ders?

Diğer eğitim yöntemlerine kıyasla birebir eğitim de öğrenme çok daha verimlidir. Öğretmen ve öğrenci ders boyunca dikkatini karşılıklı odaklama imkanına sahiptir. Bu sayede ders boyunca yoğun bir konsantrasyon gerçekleşesektir. Bu sayede öğrenci dersi daha iyi anlayacağı gibi eğitmen öğrencinin neyi ne kadar bildiğini ne kadar daha anlatması gerektiğini kolaylıkla anlayaacak bu doğrulduda eğitimine devam edecektir. Özel ders veya birebir ders esnasından bu ders iste matematik, ister fizik ister kimya özel dersi olsun iletişim en üst seviyededir. Ders programını öğretmen ve öğrenci kendi aralarında ayarlayabilirler. Özel ders veren öğretmenler eğer belirli deneyime ve bilgi birikimine sahipse dersi alan açısından çok verimli bir eğitim zamanı olacaktır.

Özel Ders Nedir?

Özel ders bir konuda yeterince bilgiye sahip bir eğitimciden o konu hakkında birebir ders alma olayıdır. Özel ders birebir ders olarak bilinsede öğrenci sayısı bazen artmaktadır. Şimdi özel dersi verenlere eğitimci dememizin sebebi bu kişiler kimi zaman üniversite öğrencisi kimi zaman bir üniversite hocası kimi zaman ise bir branştaki öğretmen olabiliyor. Günümüzde Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, ODTÜ öğrencisi, İTÜ öğrencisi bir çok kişi özel ders vermektedir. Özellikle Boğaziçi ve Orta Doğu gibi üniversitelere derece ile girmiş kişisel mühendislik, işletme veya ekonomi gibi bölümlerde okusalar bile matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri vermektedirler. Günümüzde bir çok lise ve orta okul öğrencisi okul derslerine yardımcı olması için, öss ve sbs gibi sınavlara hazırlık için özel dersler almaktadırlar. Buda bu sektörü ders verenler veya ders verebilecek öğrenciler için cazip kılmaktadır. Dikkat etmeniz gereken konu dersi verecek kişinin bilgisi deneyimi ve iletişim kurma yetenekleridir.

Özel derste öğrenci ve öğretmen özel ders konularını istedikleri gibi ayarlayabilirler istedikleri zaman ileri veya geri dönüşler yapabilirler. Bu sayede hiç bir konu atlanmadan her konu ayrıntılı bir şekilde işlenmiş ve öğrenilmiş olur.