17 Ocak 2009 Cumartesi

Kimya Özel Ders

Kimya dersi bilindiği gibi sayısal dersler içinde önemli bir yere sahip ve sayısal alana yakın öğrenciler için olmazsa olmaz derslerden birisidir. Fakat Kimya sadece bilginin işlendiği bir ders olarak görülmemelidir. Kimya branşının en önemli özelliklerinden birisi de öğrenilen bilginin iyi yorumlanıp bu yorum etrafında işlenmesidir. Fakat genel olarak Kimya dersinde sıkıntı yaşayan öğrencilere bakıldığı zaman derse ait konu iyi öğrenilse bile bu öğrenilen bilginin yorumlanıp uygulamaya geçirilmesinde sorunların baş gösterdiğine tanıklık etmiş oluruz. Bu nedenle Kimya dersinde çoğu zaman öğrencilerin bir rehber eşliğinde ham bilgiyi işlemesi desteklenmelidir. Bunun da öğrencinin bireysel öğrenme hızını ve bilgiyi yoruma dönüştürme işlemini aksatmayacak olan özel ders yöntemiyle olması en mantıklı yöntemdir.

Kimya dersinin kendine has yapısı onu diğer branş derslerinden ayırmakta ve hususi bir yere koymaktadır. Kimya dersinin bu hususi yapısı içerisinde barındırdığı konulardan kaynaklanmaktadır. Öğrencilerin kimya dersinde özel ders alarak bu branşta ilerlemeleri mümkün gözükmektedir. Özellikle sayısal grup içinde en önemli noktadaki Kimya dersinin başarılması için özel ders olanaklarının önemli olduğu görülmektedir. Kimyada çoğu zaman deney ve gözlemin önemi bilinen bir gerçektir. Bu ortamın sağlanabilmesi ya da gözlemin gerçekleştirilmesi sadece bilginin öğrenilmesi ile gerçekleşmeyecektir. Bu noktada alanında uzman bir rehberin yardımına ihtiyaç duyulacaktır. Bunun da en kolay bi şekilde özel ders yoluyla gerçekleşmesi mümkündür. Kimya özel dersi ile öğrenci kendi bireysel hızı ölçüsünde bireysel şartlarına göre ilerleyecek ve aşama katederken uzman özel eğitimci tarafından kontrollü olarak konuya hakim olacaktır.

Özel ders veren öğretmen ile öğrenci arasında kurulan iletişim sayesinde Kimya dersinde geçen bu derse has bir takım terim ve kavramların öğrenilmesinin de kolay olacağını düşünmekteyiz. Bu sayede başta sınavların gerektirdiği hız ve pratiklik sağlanmakla birlikte Kimya dersine karşı olan tutumun da gelişeceğini ümit etmek mümkündür. Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle.....

14 Ocak 2009 Çarşamba

Matematik Özel Ders

Çoğu öğrencinin özel ders alınacak ilk branş olarak gördüğü Matematik özel dersi hakkında yorumlarımızı paylaşmak yerinde olacaktır.
Matematik her ne kadar başarıldığı zaman bireye haz veren bir branş olsa da birçok öğrencinin korkulu rüyası konumundadır. Özellikle sözel alana yatkın öğrenciler tarafından Matematik dersi en fazla korkulan derslerden biri durumundadır. Matematik dersinin birbiriyle bağlantılı olan konuları her zaman bol tekrar gerektirmektedir. Konular arasındaki aşamalılık hiçbir konunun öğrenilmeden geçilmemesi gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle birçok öğrenci matematik dersinde özel derse ihtiyaç duymaktadır.
Matematik dersinde öğrenilenler her zaman yardımcı çalışmalarla desteklenmeyle beceriye dönüşebilmektedir. Bu çalışmaları özel ders yöntemiyle yapmak sağlıklı bir yöntem olacaktır. Öğrenci matematik problemlerinin çözümünde her aşamada özel öğretmen vasıtasıyla sonuca pratik yoldan gitmeyi öğrenebilecektir. Matematik dersinde başarılı olmanın en önemli kurallarından birisi konuların iyi öğrenilmesiyle yetinilmeyip bu bilginin pratiğe dönüştürülmesini sağlamaktır. Bu noktada özel derslerin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çünkü matematik branşında sonuca giderken oldukça karmaşık işlemlerin hepsinin detaylı açıklanması öğrenicinin bildiğini uygulama fırsatı yakalamasını sağlayacaktır.
Matematik dersine çalışırken en sık tekrar edilen yanlışların nasıl çalışılması gerektiğinin bilinmemesinden kaynaklandığını ifade etmek yerinde olacaktır. Bunun sonucunda hatalı ve eksik çalışmalarla bu dersin öğrenciler için en zor derslerden biri haline geldiğini söylememiz mümkündür. İşte bu hatalı çalışmaları özel derslerle en aza indirgemek mümkündür. Çünkü özel derslerle öğretmenin hataları kontrol eden ve anında geri bildirim yapan bir kontrol mekanizması konumunda olduğunu biliyoruz. Biz öğrencilerin özellikle matematik branşındaki eksikliklerinin özel derslerle desteklenerek giderilebileceğini düşünmekteyiz. Matematik özel dersiyle ilgili olarak kaleme aldığımız bu yazıdan yola çıkarak öğrencilerin matematik branşındaki hatalı ve eksik öğrenmelerinin en aza inmesi umuduyla... Sağlıcakla....

11 Ocak 2009 Pazar

Fizik Özel Ders

Öğrenim hayatımız boyunca öğrendiğimiz birçok bilgi günlük hayatta uygulanabilir olduğu kadar çeker dikkatimizi. İşte derste öğrendiğimiz bilgileri, gündelik hayatta uygulayabileceğimiz ve belkide hayatın her karesinde o bilgileri gözlemleyebileceğimiz bir dersten bahsedecek olursak, sanırım o da fizik olsa gerek. Çünkü en sıradan verilecek örnek bile bizim dünyadaki varlığımızı sürdürmemiz adına bize net bilgiler verebilir.

Fizik dersinin en basit konularından olarak kabul edebileceğimiz yer çekimi yasası, günlük hayatın temelini oluşturmakla kalmayıp, uzaydaki diğer cisimler gibi neden uçmadığımızı bize göstermektedir. Yani eğer fizik dersinde öğrenebileceğimiz yer çekimi kavramı olmasaydı, şu an dünya yerküresi üzerinde yürüyor olamayabilirdiniz.

Bu kadar değerli ve ince konuları barındıran fizik dersi ise sanıldığı kadar kolay olmamakla birlikte doğru bir öğretim modeli uygulanırsa öğrenci için içinden çıkılmaz bir hal de almaz. Yapılması gereken fizik gibi bir önemli dersi s-okul ve sınıf sıralarına bırakmak yerine bire bir eğitim alabileceğimiz fizik özel derslerini tercih etmektir. Çünkü çok detay gerektiren ve vektörel olarak işlemlerin gösterilmesi konusunda öğretmenin gerektiği zaman ellerini kullandığı konularda hocayla olan yakınlığınız konunun anlaşılmasında temel etkendir. Kısaca örnek vermek gerekirse manyetizma konusunda manyetik alanın yönünün, yüklerin yönelme tarafının ve kuvvet yönünün gösterilmesi için uygulanan 4 parmak yöntemi öğretmen tarafından öğrencinin görebilecei uzaklıkta canlandırılmazsa konu içinden çıkılmaz bir hal alır.

Yani özetlemek gerekirse fizik kimi zaman deneysel bir özellik taşıdığı için ve matematiksel temellere de dayandığı için fizik özel dersleri ile alınan verim, okul ve dershane sıralarında alınabilecek fizik bilgisinden daha fazla ve daha pratik olacaktır. Birebir ve anlaşılabilir fizik dersleri, fiziği daha anlaşılır ve daha eğlenceli kılabilmektedir...

3 Ocak 2009 Cumartesi

İngilizce Öğretim Modeli

İngilizce bilindiği üzere tüm dünya üzerinde etkin olan ve özellikle 2.Dünya SAavaşı'ndan sonra İngiltere'nin dünya üzerinde uyguladığı eğitim politikasından sonra uluslararası bilim dili haline gelmiştir. Fakat bu gerçeğin farkına varmayan insanlarımız hala o kadar çok ki, gerçekten uluslararası arenada ismini duyurmuş bilim adamımız neden bu kadar az, kolaylıkla anlaşılabiliyor.

Türkiye, İngilizce dilinin uluslararası ağırlığını geç farketmiş olsa da bunu zorunlu dersler arasında geç olarak koydu. Fakat ingilizcenin öğretim modeline gelince yaşanan sorunlar öğrencileri okulda aldıkları ingilizce dersinin dışında özel ders alarak ingilizcesini geliştirme yoluna itti. Okullardaki 30-40 kişilik sınıf mevcutları ve dilin sürekli gramer üzerine verilen eğitimi yüzünden öğrenciler pratik yapamadı.

Bu yüzden öğrenciler alanında deneyimli, yurt dışı tecrübesi olan ve ingilizce eğitim modelini iyi analiz etmiş kişilerden özel ders almayı ve onlarla birebir olarak hem gramer üzerine hem de pratik üzerine çalışmalar yapmayı tercih ediyor. İsateğe bağlı olarak ingilizce özel derslerin yine ingilizce olarak verilmesinde fayda olacağını düşünüyorum. Böylelikle bire bir çalışmalarımız olan ingilizce özel derste hem gramer çalışmış, hem de sözcüklerin cümleler içerisinde telaffuzlarını tespit etmiş olabiliriz. Dil öğrenmenin en önemli noktalarından birisi de pratik ve kulak aşinalığıdır.

Şu bilinmelidir ki Türkiye'de verilen gramer İngilizcesi size uluslararası arenada tam olarak fayda sağlamayacaktır. Çünkü uluslararası arenada geçerliliği olan bir belge yani TOEFL, sadece gramer üzerine sınavdan ibaret değildir. Listening, speaking ve writing gibi aşamaları olan bu sınavda sizinle bire bir ingilizce konuşan bir kurulun karşısına çıkacaksınız. Yani toefl, genel ingilizce, iş ingilizcesi, lise ve üniversite için gerekli olan ingilizce eğitimlerini alanında uzman kişiler tarafından verilen özel dersler ile çok daha kısa sürede ve çok daha kolay bir şekilde halledebilirsiniz...