17 Ocak 2009 Cumartesi

Kimya Özel Ders

Kimya dersi bilindiği gibi sayısal dersler içinde önemli bir yere sahip ve sayısal alana yakın öğrenciler için olmazsa olmaz derslerden birisidir. Fakat Kimya sadece bilginin işlendiği bir ders olarak görülmemelidir. Kimya branşının en önemli özelliklerinden birisi de öğrenilen bilginin iyi yorumlanıp bu yorum etrafında işlenmesidir. Fakat genel olarak Kimya dersinde sıkıntı yaşayan öğrencilere bakıldığı zaman derse ait konu iyi öğrenilse bile bu öğrenilen bilginin yorumlanıp uygulamaya geçirilmesinde sorunların baş gösterdiğine tanıklık etmiş oluruz. Bu nedenle Kimya dersinde çoğu zaman öğrencilerin bir rehber eşliğinde ham bilgiyi işlemesi desteklenmelidir. Bunun da öğrencinin bireysel öğrenme hızını ve bilgiyi yoruma dönüştürme işlemini aksatmayacak olan özel ders yöntemiyle olması en mantıklı yöntemdir.

Kimya dersinin kendine has yapısı onu diğer branş derslerinden ayırmakta ve hususi bir yere koymaktadır. Kimya dersinin bu hususi yapısı içerisinde barındırdığı konulardan kaynaklanmaktadır. Öğrencilerin kimya dersinde özel ders alarak bu branşta ilerlemeleri mümkün gözükmektedir. Özellikle sayısal grup içinde en önemli noktadaki Kimya dersinin başarılması için özel ders olanaklarının önemli olduğu görülmektedir. Kimyada çoğu zaman deney ve gözlemin önemi bilinen bir gerçektir. Bu ortamın sağlanabilmesi ya da gözlemin gerçekleştirilmesi sadece bilginin öğrenilmesi ile gerçekleşmeyecektir. Bu noktada alanında uzman bir rehberin yardımına ihtiyaç duyulacaktır. Bunun da en kolay bi şekilde özel ders yoluyla gerçekleşmesi mümkündür. Kimya özel dersi ile öğrenci kendi bireysel hızı ölçüsünde bireysel şartlarına göre ilerleyecek ve aşama katederken uzman özel eğitimci tarafından kontrollü olarak konuya hakim olacaktır.

Özel ders veren öğretmen ile öğrenci arasında kurulan iletişim sayesinde Kimya dersinde geçen bu derse has bir takım terim ve kavramların öğrenilmesinin de kolay olacağını düşünmekteyiz. Bu sayede başta sınavların gerektirdiği hız ve pratiklik sağlanmakla birlikte Kimya dersine karşı olan tutumun da gelişeceğini ümit etmek mümkündür. Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle.....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder