14 Ocak 2009 Çarşamba

Matematik Özel Ders

Çoğu öğrencinin özel ders alınacak ilk branş olarak gördüğü Matematik özel dersi hakkında yorumlarımızı paylaşmak yerinde olacaktır.
Matematik her ne kadar başarıldığı zaman bireye haz veren bir branş olsa da birçok öğrencinin korkulu rüyası konumundadır. Özellikle sözel alana yatkın öğrenciler tarafından Matematik dersi en fazla korkulan derslerden biri durumundadır. Matematik dersinin birbiriyle bağlantılı olan konuları her zaman bol tekrar gerektirmektedir. Konular arasındaki aşamalılık hiçbir konunun öğrenilmeden geçilmemesi gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle birçok öğrenci matematik dersinde özel derse ihtiyaç duymaktadır.
Matematik dersinde öğrenilenler her zaman yardımcı çalışmalarla desteklenmeyle beceriye dönüşebilmektedir. Bu çalışmaları özel ders yöntemiyle yapmak sağlıklı bir yöntem olacaktır. Öğrenci matematik problemlerinin çözümünde her aşamada özel öğretmen vasıtasıyla sonuca pratik yoldan gitmeyi öğrenebilecektir. Matematik dersinde başarılı olmanın en önemli kurallarından birisi konuların iyi öğrenilmesiyle yetinilmeyip bu bilginin pratiğe dönüştürülmesini sağlamaktır. Bu noktada özel derslerin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çünkü matematik branşında sonuca giderken oldukça karmaşık işlemlerin hepsinin detaylı açıklanması öğrenicinin bildiğini uygulama fırsatı yakalamasını sağlayacaktır.
Matematik dersine çalışırken en sık tekrar edilen yanlışların nasıl çalışılması gerektiğinin bilinmemesinden kaynaklandığını ifade etmek yerinde olacaktır. Bunun sonucunda hatalı ve eksik çalışmalarla bu dersin öğrenciler için en zor derslerden biri haline geldiğini söylememiz mümkündür. İşte bu hatalı çalışmaları özel derslerle en aza indirgemek mümkündür. Çünkü özel derslerle öğretmenin hataları kontrol eden ve anında geri bildirim yapan bir kontrol mekanizması konumunda olduğunu biliyoruz. Biz öğrencilerin özellikle matematik branşındaki eksikliklerinin özel derslerle desteklenerek giderilebileceğini düşünmekteyiz. Matematik özel dersiyle ilgili olarak kaleme aldığımız bu yazıdan yola çıkarak öğrencilerin matematik branşındaki hatalı ve eksik öğrenmelerinin en aza inmesi umuduyla... Sağlıcakla....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder