22 Kasım 2009 Pazar

İngilizce Özel Ders

Bir şeyi en iyi öğrenmenin yolu muhakkak ki işinin ehlinden öğrenmek ve birebir size özel öğretilerek öğrenmekten geçer. Bu bir şeyi iyi bir şekilde öğrenmek istiyorsak özel ders kaçınılmaz bir çözüm haline gelmektedir. Kim ne kadar sınıf ortamında da ders veya dil öğrenilebilir dese de unutmaması ve kabul etmesi gerektiği bir şey vardır o da şudur; özel ders ile öğrenilebilecek hiçbir şey başka yerde özel derste öğrenilebileceği gibi öğrenilemez. Bu durumu bilim bile ispatlamıştır; birebir öğrenmenin öğrenme algılamasıyla, toplu halde öğrenmenin öğrenme algılaması arasında büyük fark olduğu bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmış durumdadır. Ayrıca anadilden başka bir dil öğrenmek isteyenlerin en iyi sonucu alabilmeleri için neredeyse özel ders şarttır.

Özel ders ile öğrenilen ana dil haricindeki tercih edilen dil; hepinizin de bilebileceği gibi İngilizcedir. Dolayısıyla İngilizce özel ders, özel dersler arasındaki en çok rağbet edilen dil özel dersidir.

İngilizce özel ders ile beraber dünyada en çok kullanılan dili öğrenmiş olmakla kalmayacaksınız ; kültür dünyanızda yepyeni bir sayfa açmış olacaksınız. Böylelikle hayat kaliteniz artacak ve kendinize hatta dünyaya daha fazla değer vermiş olacaksınız.

İngilizce özel ders alınırken dikkat edilmesi gereken kurallar?

İngilizce özel ders alırken dikkat etmeniz gereken altın kuralla bellidir aslında. O altın kural; işinin ehli olan, öğrendiğini en iyi şekilde özel ders verdiği kişiye öğretebilen bir öğretmen bulmak. Bu işinin ehli olan öğretmenle beraber İngilizce özel dersten en güzel verimi alacak ve İngilizceyi olması gereken en iyi şekilde öğreneceksiniz. Unutmayın İngilizce dünya'nın ana dilidir. Dünya ile irtibatta olmak ve kendinize yeni sayfalar açmak istiyorsanız çok geçmeden İngilizce özel ders alın.

12 Kasım 2009 Perşembe

İlköğretim Matematik Özel Ders

İlköğretim yılları çocuklarımız için en önemli yıllardır. Çünkü lisenin hatta üniversitenin temelleri bu yıllarda atılır. Örneğin küçük bir ilköğretim öğrencisi eğer matematiği veya herhangi bir dersi bu yıllarda sevmez ise gelecekte matematikle veya sevmediği dersi ile kesinlikle yıldızı barışmaz ve o derslerde başarılı olamaz. Bu nedenle ilkokul yıllarında çocuklarımıza özellikle matematiğin yayında diğer dersleri de sevmeliyiz ve onlara bu derslerin hayatımızda bizi iyiye götüreceği bilincini onlara öğretmeliyiz. Peki çocuklarda özellikle matematik sevgisini, bilincini nasıl sağlarız?

Matematiği öğretmenin ve sevdirmenin en kolay ve en kalıcı yolu çoğu kişinin bildiği gibi özel ders ile mümkündür. Özel matematik dersi alan bir çocuk eğer karşısında iyi bir eğitimci varsa kesinlikle matematiği sever ve kavramaya başlar.
Bununla beraber ilköğretim matematik özel ders ilköğretimde verilmesi gereken en önemli eğitimlerden birisi olarak karşımıza çıkar. Böylece ilköğretim matematik özel dersini öğrenciye vererek ilersi için en doğru temel atılmış olur.

İlköğretim matematik özel ders nasıl alınmalıdır?

İlköğretim matematik özel ders alacak bir öğrenci için yapılması gereken en öncelikli iş teorik olarak öğrendiğini, pratik olarak da iyi bir şekilde uygulayabilen ve uygulayabildiği bilgilerini en iyi doğru bir şekilde öğrenciye öğretebilen bir öğretmen bulunmalıdır. Çünkü unutulmamalıdır ki bir üniversite sınavını kazanıp, üniversiteye girmek demek iyi öğretmen olmak demek değildir.
Bu ilk altın kuralı tamamladıktan sonra öğrencinize vermenz gereken bilinç ilköğretim matematik özel ders alırken kendini zor bir şeyi yapıyormuş hissine kapılmadan yapması gereken bir işi yaptığını bilmesi gerektiği bilincidir.

Unutulmamalıdır ki ilköğretim özel dersleri sıkı programlarla değil daha esnek ve eğlenceli olarak yapılmalıdır. Çünkü ancak bu şekilde öğrenci derslerden sıkılmayarak dersini ve öğretmenini sevebilir.

2 Kasım 2009 Pazartesi

Fizik özel ders

Günümüz eğitim öğretim hayatının en önemli desteklerinden birisi de hiç kuşkusuz özel derslerdir. Özel derslerle beraber, birebir öğrenci eğitim alır ve sınıf ortamında ki çoğulculuğun verdiği ortamla öğrenememe dürtüsü böylelikle ortadan kalkar.

Özellikle öğrencinin birebir eğitim görmesi, anlama kapasitesinin tamamına hizmet etmektedir. Öğrenci özel ders aldığı takdirde en az yüzde altmış, sınıf ortamına göre daha iyi anlamaktadır. Bununla beraber öğrenci sınıf ortamına göre özel dersle beraber amacına daha kolay ulaşmaktadır.

Genelde öğrencilerimizin en büyük korkulu rüyaları sayısal derslerdedir. Böylece fizik, matematik, geometri gibi derslerde özel derse duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bizimse bu makalede üzerinde duracağımız özel ders; fizik özel ders.

Fizik özel ders özellikle sayısal öğrenciler için en önemli konulardan birisidir. Çünkü sayısal bölümden tercih yapacaklar için en büyük kat sayı puanı getiren bölüm olan fen bölümünün on sorusu fizik bölümünden çıkmaktadır.

Böylelikle fizik bölümünün önemi artmakta ve buna paralel fizik özel dersi alımının da önemini oldukça artırmaktadır.

Fizik özel dersi alan bir öğrenci fizik bölümünün alt yapısı olan birinci bölüm fizik konularından başlayarak özel dersini almalıdır. Böylelikle fizik konularının temeli oluşturmakla beraber fizik ikinci bölüm içinde önemli bir bilgi yükü sağlanmış olur. Ayrıca öss'de fen bir bölümündeki fizik soruları da halledilmiş olmaktadır.

Özel dersler artık öğrencilerin başarısı için vazgeçilmez önceliklerden olmuştur. Özel dersi alan bir öğrenci ile almayan bir öğrenci arasındaki fark çok açıkça örnekleriyle görülmektedir. Fizik özel dersi için de gerekli fizik özel dersi alındığı takdirde öğrenci başarıya ein adımlarla yürüyecektir demektir.