2 Kasım 2009 Pazartesi

Fizik özel ders

Günümüz eğitim öğretim hayatının en önemli desteklerinden birisi de hiç kuşkusuz özel derslerdir. Özel derslerle beraber, birebir öğrenci eğitim alır ve sınıf ortamında ki çoğulculuğun verdiği ortamla öğrenememe dürtüsü böylelikle ortadan kalkar.

Özellikle öğrencinin birebir eğitim görmesi, anlama kapasitesinin tamamına hizmet etmektedir. Öğrenci özel ders aldığı takdirde en az yüzde altmış, sınıf ortamına göre daha iyi anlamaktadır. Bununla beraber öğrenci sınıf ortamına göre özel dersle beraber amacına daha kolay ulaşmaktadır.

Genelde öğrencilerimizin en büyük korkulu rüyaları sayısal derslerdedir. Böylece fizik, matematik, geometri gibi derslerde özel derse duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bizimse bu makalede üzerinde duracağımız özel ders; fizik özel ders.

Fizik özel ders özellikle sayısal öğrenciler için en önemli konulardan birisidir. Çünkü sayısal bölümden tercih yapacaklar için en büyük kat sayı puanı getiren bölüm olan fen bölümünün on sorusu fizik bölümünden çıkmaktadır.

Böylelikle fizik bölümünün önemi artmakta ve buna paralel fizik özel dersi alımının da önemini oldukça artırmaktadır.

Fizik özel dersi alan bir öğrenci fizik bölümünün alt yapısı olan birinci bölüm fizik konularından başlayarak özel dersini almalıdır. Böylelikle fizik konularının temeli oluşturmakla beraber fizik ikinci bölüm içinde önemli bir bilgi yükü sağlanmış olur. Ayrıca öss'de fen bir bölümündeki fizik soruları da halledilmiş olmaktadır.

Özel dersler artık öğrencilerin başarısı için vazgeçilmez önceliklerden olmuştur. Özel dersi alan bir öğrenci ile almayan bir öğrenci arasındaki fark çok açıkça örnekleriyle görülmektedir. Fizik özel dersi için de gerekli fizik özel dersi alındığı takdirde öğrenci başarıya ein adımlarla yürüyecektir demektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder